Brederode, de edelste
Wassenaar, de oudste
Egmond, de rijkste
Arkel, de stoutste

Dit oude rijmpje over de vier machtigste adellijke families in het middeleeuwse moet de leden van de familie Van Brederode niet onwelgevallig zijn geweest. De ‘edelste’ dat was precies de eretitel waar ze recht op hadden. Hun vijanden de Van Arkels waren volgens het rijmpje dan wel de ‘stoutste’ -in de oude betekenis van onverschrokken, overmoedig- maar goed beschouwd paste ook dit predicaat veel Brederodes als een handschoen. De mannen van Brederode hadden een reputatie van eigengereidheid en trots. Er waren in hun gelederen nogal wat voor het gezag lastige klanten. Concurreren met de Van Arkels hoefde trouwens al snel niet meer, want de hoofdtak van dit geslacht stierf bij gebrek aan mannelijke opvolgers in 1428 uit. De Brederodes toen bij lange na nog niet op het toppunt van hun macht. En wat rijkdom betreft wonnen het op de valreep ook van de Van Egmonds.

Over de familie Van Brederode is zonder moeite een paar seizoenen spannend televisiedrama te maken. Er zitten geharnaste vechtjassen bij, grafelijke en keizerlijke hofdienaren, diplomaten en opstandelingenleiders, verwoede dobbelaars en geleerde juristen. Een aantal Brederodes speelde op cruciale momenten een rol in de Nederlandse geschiedenis. Wapengekletter en politieke intriges, rijkdom, macht en hoogmoed, ontvoerde jonkvrouwen en reeksen buitenechtelijke kinderen, de geschiedenis van de achttien Heren van Brederode biedt het allemaal.

Carly Misset