De Heren van Brederode

1417 - 1473
1417 - 1473

9e heer van Brederode

Reinoud II 1415-1473

Huwt: Yolande de Lalaing 1430-1497

Oudste zoon van Walraven I en Johanna van Vianen

In 1445 de eerste Noord-Nederlandse edelman die in de Orde van het Gulden Vlies wordt opgenomen

In 1470 door bisschop David van Bourgondië gevangengezet samen met zijn broer Gijsbrecht. Op bevel van hertog Karel de Stoute werd Reinoud II onschuldig verklaard, vrijgelaten en in eer hersteld

Het getijdenboek dat Yolande de Lalaing liet vervaardigen rond 1460 door Johannes Gerbrandsz. van Leiden. Hierin zit de kroniek van de familie van Brederode. Via deze link kunt u het getijdenboek bekijken.

1531 - 1556
1531 - 1556

11e heer van Brederode

Reinoud III 1492-1556

Huwt: Philippote van der Marck †1537

Oudste zoon van Walraven II en Margaretha van Borselen

Grafmonument van hem en zijn vrouw in de Grote Kerk te Vianen is in zijn opdracht vervaardigd

Link naar artikel van Henk Dragstra (Universiteit Groningen) uit 2011 waarin hij weerlegd dat Reinoud III van majesteitsschennis werd beschuldigd of op het nippertje ontsnapte aan onthoofding.

1556 - 1568
1556 - 1568

12e heer van Brederode

Hendrik II 1531-1568

Huwt: Amelia von Neuenahr ca. 1540-1602

Oudste zoon van Reinoud III en Philippote van der Marck

De Grote Geus

Aanbieder van het 'Smeekschrift'

Doordat het huwelijk tussen hem en Amelia kinderloos blijft sterft met hem de hoofdtak van het geslacht uit

1579 - 1584
1579 - 1584

13e heer van Brederode

Reinoud IV 1529-1584

Huwt 1e: Maria van Deurne van Asten

Huwt 2e: Helena van Mandersen

Zoon van Wolfert 1493-1548 (heer van Cloetinge en jongere broer van Reinoud III) en Adriana Bacx

Afkomstig uit een zijtak de heren van Brederode van Cloetinge en met goedkeuring van de Staten van Holland in 1579 wordt hij de dertiende heer van Brederode

1584 - 1614
1584 - 1614

14e heer van Brederode

Walraven III 1547-1614

Huwt: Wilhelmina van Haeften

Zoon van Reinoud IV en Maria van Deurne van Asten

Diplomaat

Onderhandelaar bij de besprekingen voor het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)

1614 - 1620
1614 - 1620

15e heer van Brederode

Walraven IV 1596-1620

Huwt: Margaretha von Daun 1597-1630

Zoon van Floris 1549-1599 (heer van Cloetinge en jongere broer van Walraven III) en Theodara van Haeften

1620 - 1655
1620 - 1655

16e heer van Brederode

Johan Wolfert 1599-1655

Huwt 1e: Johanna van Nassau-Siegen 1596-1636

Huwt 2e: Louise Christina van Solms Braunfels 1606-1669

Zoon van Floris 1549-1599 (heer van Cloetinge en jongere broer van Walraven III) en Theodara van Haeften

Jongere broer van Walraven IV

Toppunt van invloed en macht voor familie van Brederode

In de rij van 250 rijkste Nederlanders van de Gouden Eeuw bezet Johan Wolfert de negende plaats, met een geschat vermogen bij overlijden van 1.000.000 gulden

Tussen 1630 en 1655 gouverneur van de stad 's-Hertogenbosch

Veldmaarschalk van het Staatse leger na stadhouder Frederik Hendrik is hij dan de hoogste militair, en na diens dood enig bevelhebber

1655 - 1657
1655 - 1657

17e heer van Brederode

Hendrik III 1638-1657

Oudste zoon van Johan Wolfert en Louise Christina van Solms Braunfels

Overlijdt na een val van zijn paard onderweg naar een post in een Frans legeronderdeel, ongehuwd en kinderloos

1657 - 1679
1657 - 1679

18e heer van Brederode

Wolfert 1649-1679

2e zoon van Johan Wolfert en Louise Christina van Solms Braunfels

Jongere broer van Hendrik III

Sterft net als zijn broer ook ongehuwd en kinderloos

Laatste telg in de wettige lijn waardoor het adellijke huis Brederode uitsterft

Willem van Brederode (ca. 1380-1451)
  • Hoofdaanvoerder van de Hoekse partij in de Hoekse en Kabeljauwse twisten
  •  
  • Voogd over de nog zeer jonge kinderen van Walraven I en de algemene voogd en zaakwaarnemer van het oudste kind Reinoud II
  •  
  • Overleed op de terugweg van een bedevaart naar Rome

 

Gijsbrecht van Brederode (1416-1475)
  • In 1455 gekozen tot bisschop van Utrecht echter na een jaar verdreven door zijn tegenstander David van Bourgondië (bastaardzoon van hertog Filips de Goede)
  •  
  • In 1470 tot 1474 gevangen gehouden door bisschop David (zie ook Reinoud II, 9e heer van Brederode)
  •  
  • Hierna uit Utrecht verbannen
  •  
  • Overleed in 1475 in Breda en werd in het kartuizerklooster in Geertruidenberg begraven
Frans van Brederode (1465-1490)
  • In 1488 werd hij 'opperste kapitein' van de Hoeken

  •  
  • Naar hem werd de Jonker Fransenoorlog genoemd 

  •  
  • In Rotterdam is de Jonker Fransstraat naar hem genoemd

Lancelot van Brederode (1532-1573)
  •  
  • Halfbroer van Hendrik II van Brederode
  •  
  • Watergeus
Reinout van Brederode (1565/67-1633)


 

  • Reinout's wapen, door de Zweedse koning vermeerderd met twee kwartieren met zilveren balken ten teken van zijn verheffing tot baron van Wesenberg
  •  
  • Zoon van Lancelot en Adriana van Treslong
  •  
  • Heer van Veenhuizen
  •  
  • Schoonzoon van Johan van Oldenbarnevelt
  •  
  • In de tweede helft van zijn leven een van de rijkere inwoners van Den Haag
  •  
  • Staatsbegrafenis
Yolande van Lalaing (ca. 1422-1497)

Uitsnede uit het in haar opdracht vervaardigde getijdenboek (Oxford, Bodleian Libary, Douce 93, fol. 084v)

 

Laatste adellijke bewoonster van slot Brederode in Santpoort

 

Opdrachtgeefster van een beroemd, met minituren verlucht getijdenboek (ca.1460) en de familiekroniek over de Brederodes (1482)

 

Zie ook 9e heer van Brederode, Reinoud II

Amalia Margaretha van Brederode (1625/26-1663/65)

 

Dochter van Johan Wolfert van Brederode (16e heer) en Johanna van Nassau-Siegen

 

Tevens Amélie genoemd

 

Grootmeesters van de Ordre de l’Union de la Joye. Bekende leden waren Johan de Witt, de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, Coenraed van Beuningen en Constantijn Huygens

 

 

 

 

Bronnen
 • Misset, Carly. Een illustere familie, drie bijzondere monumenten: De Brederodes in Velsen, Vianen, Veenhuizen: De Brederodes in Velsen, Vianen, Veenhuizen.  Bunnik, Drukwerkconsultancy, 2016.
 •  
 • Verhoog, Jan H. Onvoltooide Roem: De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473. Bergen (NH), Uitgeverij De Coogh, 1997.
 •  
 • Universiteit Leiden, Dutch Revolt: Brederode, Walraven III van (website)
 •  

Huygens ING, Resources Vrouwenlexicon, Brederode, Amalia Margaretha van (1625/26-1663/65) (website)

 

 • Afbeelding 2e heer van Brederode: Huis van Hilde
 •  
 • Afbeelding 9e heer van Brederode: Gent, M.J. en J. Heniger. "Een Hollandse luis in de Bourgondische pels: het politiek optreden van Reinoud II van Brederode." In het land van Brederode: historisch tijdschrift voor het Land van Vianen 20 nr. 1/2 (1995): 2-52.
 •  
 • Afbeelding 11e heer van Brederode: Rijksmuseum, SK-A-1619
 •  
 • Afbeelding 12e heer van Brederode: Collectie Schloss Braunfels
 •  
 • Afbeelding 14e heer van Brederode: Rijksmuseum, RP-P-1905-1949
 •  
 • Afbeelding 15e heer van Brederode: Gemeente Vianen, inv. nr. 1252
 •  
 • Afbeelding 16e heer van Brederode: Gemeente Vianen, inv. nr. 1263
 •  
 • Afbeelding 17e heer van Brederode: Museum Schloss Rheydt
 •  
 • Afbeelding 18e heer van Brederode: Muzeum Warmii i Mazur, inv. nr. MNO 226 OMO
 •  
 • Afbeelding Lancelot van Brederode (1532-1573): Teylers Museum, inv. nr. N 092
 •  
 • Afbeelding Reinout van Brederode (1565-67-1633): Praalgraaf in Veenhuizen
 •  
 • Afbeelding Wapen Reinout van Brederode: CBG Familiewapens
 •  
 • Afbeelding Yolande van Lalaing (ca. 1422-1497): Bodleian Libary MS. Douce 93, fol. 084v-085r, Oxfordd
 •  
 • Afbeelding Amalia Margaretha van Brederode (1625/26-1663/65): Museum Schloss Mosigkau