Huis en Familie van Brederode is een stichting die als voornaamste taken de ondersteuning en aanmoediging heeft voor de studie en publicatie van de geschiedenis van de familie Brederode, de herziening en waar nodig kritiek op gepubliceerde werken over de familie Brederode en tenslotte, maar zeker niet onbelangrijk, de historisch correcte weergave van de familie Brederode in het openbaar.

English version

Huis en Familie van Brederode is a Foundation that has as its prime functions the support and encouragement of the study and publication of the history of the Brederode family, the review and where necessary criticism of published works on the Brederode family and last but not least the historically correct representation of the Brederode family in public.

 

Disclaimer

Deze familie Van Brederode en de Stichting Huis en Familie van Brederode hebben geen officiële banden met en zijn niet betrokken bij de Ruïne van Brederode.
 
Hoewel wij begrip hebben voor het feit dat de Ruïne van Brederode
zichzelf financieel zonder subsidies moet kunnen handhaven en daardoor volledig afhankelijk is van inkomsten uit activiteiten, menen wij ons toch te moeten distantiëren van de historische fictie, zoals deze door de huidige beheerders gecreëerd is en uitgedragen wordt.
 
Deze familie Van Brederode en de Stichting Huis en Familie van Brederode richten zich op serieus historisch onderzoek naar en de historisch correcte en bovenal respectvolle presentatie van het Huis Van Brederode. Een voorbeeld daarvan is de mede door ons georganiseerde en op 7 april 2019 gehouden herdenking van Hendrik II van Brederode – grondlegger van de Nederlandse onafhankelijkheid – in de Evangelische Kerk te Alpen (D), waar Hendrik II zijn laatste rustplaats gevonden heeft.
 
Wij wensen de Ruïne van Brederode alle goeds in haar strijd
om het bestaan.
 
 
 
English version
This Van Brederode family and the Foundation House and Family Van Brederode are not connected to or involved in the current management of the Brederode Castle ruins.
 
Although we appreciate the fact that the Brederode Castle ruins are
financially fully dependent on income generated from activities, we feel we must distance ourselves from the historical fiction that has been created and is being spread by its current management.
 
This Van Brederode family and the Foundation House and Family Van Brederode are focused on the scientific research into the ancient House Van Brederode and its correct and above all respectful presentation. An example there of is the commemmoration of Hendrik II van Brederode – founder of the Dutch independence – that was co-organized by us and held on April 7, 2019 at the Evangelical Church in Alpen, Germany where Hendrik II found his final resting place.
 
Nevertheless we wish the Brederode Castle ruins the very best in
its ongoing struggle for survival.