De Sicconiden-legende houdt in dat de Brederode’s afstammen van Sicco = Siegfried † 1030, een jongere zoon van Arnoud, de derde graaf van Holland.

Rechts in het midden staat Siegfried vermeldt. Bron: “Principum Christianorum Stemmata,” 1612

De lijst van Heren van Brederode komt er dan als volgt uit te zien (bron: De Brederodekroniek van Jan van Leiden):

 1. Siegfried                       †1030                    X Tetburga van Stavoren 
 2. Dirk I                             † 1063                   X Alverade van Heusden
 3. Willem I                       † 1103                   X Adelheyd van Sayn
 4. Dirk II                            † 1139                  X Agnes van Solms
 5. Willem II                      † 1154                  X Catherina van Salm
 6. Floris                              † 1198                  X Christina van Gennep
 7. Willem III                    † 1221                  X Margaretha van der Lippe
 8. Dirk III                          † 1236                   X Adelheid van Holland
 9. Alfert                              † 1253                  X Beatrix van Hoorne
 10. Willem IV                    † 1285                  X Hillegonda van Voorne
 11. Dirk IV                          † 1318                  X Maria van Beuren
 12. Hendrik                         † 1321                  X Elisabeth van Fontaines
 13. Dirk V                            † 1377                  X Beatrix van Valkenburg
 14. Reinoud I                      † 1390                  X Johanna van Gennep
 15. Johan                               † 1415                  X Johanna van Abcoude
 16. Walraven I                    † 1417                  X Johanna van Vianen
 17. Reinoud II                     † 1473                   X Yolande van Lalaing

De Heren 1 t/m 7 en 9 komen niet voor in de lijst van Heren van Brederode dit omdat of de naam van de Heer dan wel de naam van hun vrouw niet in de geschiedenis voorkomt, ofwel is de datering onjuist.

Een interessant feit doet zich voor bij Alverade van Heusden hier de vrouw van Dirk I echter was zij de vrouw van Dirk III, die in de lijst van Heren van Brederode de eerste Brederode heer is, Dirk I Drossaard. In beide lijsten is zij dus getrouwd met de eerste Dirk van Brederode.

Een ander interessant feit komt naar voren uit een houtsnede van Cornelis Anthonisz. uit 1550. Hierop worden de Heren van Brederode van Siegfried (hier: Zyphridus) tot aan Reinoud III getoond. Hierop wordt aan bovenstaande lijst nog een Willem toegevoegd namelijk als twaalfde heer en vader van Hendrik. Deze Willem is dan Willem V en heeft ook echt bestaan, maar was geen Heer van Brederode. Ook was hij niet de vader van Hendrik, maar zijn oom, wel is hij de vader van Dirk V (Dirk III). Hieronder kunt u deze houtsnede bekijken, die nu in het bezit is van het Rijksmuseum: RP-P-OB-39.792 t/m RP-P-OB-39.795

Wilt u meer weten over de Sicconiden-legende dan verwijzen wij u naar:

 • Verhoog, Jan H. Onvoltooide Roem: De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473. Bergen (NH), Uitgeverij De Coogh, 1997. Hierin wordt het de Sigfried-legende genoemd.
 • Porck M.H. (2009), De Brederodekroniek voor Yolande van Lalaing. In: den Hartog E., Wijshan H. (red.) Yolande de Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Haarlem. 36-66.